ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Δυτικής Ελλάδας & Ηπείρου
Καταχωρήθηκε: 21-10-2011

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ανακοινώνει τη συμμετοχή της κατά 33,33% στην INFO EURO - ΣΙΑΤΡΑΣ - ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. στο Αγρίνιο, με την ταυτόχρονη συγχώνευση στη νέα εταιρεία της δραστηριότητας του υποκαταστήματός της στην Πάτρα. Η νέα εταιρεία ονομάζεται ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ, με έδρα το Αγρίνιο, υποκατάστημα στην Πάτρα και παρουσία στα Ιωάννινα και μετατρέπεται σε ετερόρρυθμη εταιρεία.

Οι νέοι εταίροι της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ο Νίκος Μαστρογιάννης, Απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και ο Παναγιώτης Σιάτρας, Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ, ιδρυτές και ιδιοκτήτες της ομόρρυθμης εταιρείας «info€uro», με πολυετή παρουσία στην περιοχή, ισχυρό πελατολόγιο και σημαντικές συνεργασίες με και αντιπροσώπους σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους παρακάτω τομείς:
 • Ασφαλιστικές εργασίες.
 • Διαμεσολάβηση για την επίτευξη τραπεζικών εργασιών.
 • Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας.
 • Διαχείριση επενδύσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.
Διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Συνεργάζεται με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο γνώσης, εξειδίκευσης και επαγγελματισμού, στοιχεία τα οποία το καθιστούν ιδιαίτερα ικανό να ανταποκριθεί στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Επίσης, ξεκίνησε η παρουσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα Ιωάννινα, μέσω της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ. Ο νέος συνεργάτης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ, κ. Βασίλης Λαγός, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Π.Θ., με εικοσιεξαετή εμπειρία στη μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων και στην εκτίμηση ακινήτων, αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υποβοήθηση των επιχειρήσεων της περιοχής.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς, το σύνολο των εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ, οι οποίες αφορούν:
 • Επιχειρηματικά σχέδια στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου.
 • Επιχορηγήσεις επενδύσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ).
 • Υπηρεσίες business plans για χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση και έργα ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (μελέτη οργανωτικής δομής, επιχειρησιακών δραστηριοτήτων κλπ.).
 • Υπηρεσίες επιχειρηματικών σχεδίων για λήψη χρηματοδότησης από venture capital, business angels, distress finance κλπ.
 • Υπηρεσίες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001, ISO 14000, EMAS, HACCP, ΕΛΟΤ 1801 κλπ.).
 • Μεταφορά τεχνολογίας και εγκατάσταση Συστημάτων Προγραμματισμού & Συντήρησης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποθεμάτων-Logistics, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΣ Engineering.
 • Μελέτες Πολιτικής για την Επιστήμη και Τεχνολογία. Διαχείριση Καινοτομίας και Αξιολόγηση της Έρευνας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ στοχεύει στην ολοκληρωμένη κάλυψη και εξυπηρέτηση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου και των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά και μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στοχεύει επίσης στην έγκαιρη εισαγωγή πρωτοπόρων και καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου της περιοχής, γεγονός που θα επιτευχθεί με την υπάρχουσα εμπειρία και την εγγυημένη μεταφορά τεχνογνωσίας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1992 στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η δραστηριοποίηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο, πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από την εγχώρια και την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη καμπή για όλους μας, απαιτούνται σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και εξάλειψη λαθών. Η παρουσία δίπλα σας, μίας από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρίες πανελλαδικά, μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελός σας, αναδεικνύοντας ευκαιρίες που μέχρι σήμερα ίσως δεν είχατε διαπιστώσει ότι υπάρχουν.


Στοιχεία επικοινωνίας:
 • Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
 • Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
 • Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr


  Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
  Αγρίνιο & Πάτρα
 • Νίκος Μαστρογιάννης, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
 • Παναγιώτης Σιάτρας, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
  Ιωάννινα
 • Βασίλης Λαγός, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr


 • Εταιρικά Νέα
  20-11-2017

  3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

  20-10-2017

  Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

  28-09-2017

  Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

  07-09-2017

  CIMULACT – Τα νέα μας!

  29-05-2017

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

  23-05-2017

  Lab4Dive Kick off Meeting

  19-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

  11-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

  04-05-2017

  Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

  27-04-2017

  Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

  27-04-2017

  Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

  11-03-2017

  Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

  01-02-2017

  Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

  06-12-2016

  TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

  15-11-2016

  GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

  9-11-2016

  Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

  30-09-2016

  Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

  09-11-2016

  Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

  08-09-2016

  CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

  25-04-2016

  Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

  22-03-2016

  Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

  26-04-2016

  Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

  26-04-2016

  Διεξαγωγή Business Angels Forum II

  07-03-2016

  Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

  15-12-2015

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

  19-11-2015

  SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

  Χρηματοδοτήσεις
  15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

  23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  10-01-2017

  Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

  23-12-2016

  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

  12-12-2016

  Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

  07-12-2016

  Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

  Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική