ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας
Καταχωρήθηκε: 23-12-2016

Έχει προκηρυχθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας η Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας η οποία αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 500.000€. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 2.000.000€.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα:

  • Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά)

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

α) ερευνητικοί οργανισμοί,

β) μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής

γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι).

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν συμπράξεις αποτελούμενες από 1 τουλάχιστον εταίρο από κάθε χώρα υποχρεωτικά, με προαιρετική την συμμετοχή επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία:

 • Δαπάνες προσωπικού

 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνο για έργα Ε&Α)

 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει

 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (μόνο για έργα Ε&Α)


 

Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 • Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες


 

Ένταση ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις έργων έρευνας & ανάπτυξης για τους ερευνητικούς φορείς ανέρχονται στο 100% των δαπανών υπό προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 15% έως 100% ανάλογα με το είδος του ερευνητικού έργου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.

Υποβολή προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από 21/12/2016 και λήγει στις 21/2/2017 και ώρα 16:00 και γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).


 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ


Εταιρικά Νέα
20-11-2017

3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

20-10-2017

Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

28-09-2017

Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

07-09-2017

CIMULACT – Τα νέα μας!

29-05-2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

23-05-2017

Lab4Dive Kick off Meeting

19-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

11-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

04-05-2017

Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

27-04-2017

Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

27-04-2017

Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

11-03-2017

Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

01-02-2017

Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

06-12-2016

TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

15-11-2016

GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

9-11-2016

Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

30-09-2016

Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

09-11-2016

Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

08-09-2016

CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

25-04-2016

Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

22-03-2016

Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

26-04-2016

Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

26-04-2016

Διεξαγωγή Business Angels Forum II

07-03-2016

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

15-12-2015

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

19-11-2015

SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

Χρηματοδοτήσεις
15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

10-01-2017

Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

23-12-2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

12-12-2016

Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

07-12-2016

Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική