ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας
Καταχωρήθηκε: 10-12-2016

Προκηρύχθηκε η Δράση «Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας» η οποία αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000 €. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 9.000.000 €.

 • Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
  1. Αγροδιατροφή (Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιο-οικονομία)
  2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα (Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων)
  3. Ενέργεια (Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε., Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής, Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων, Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής)
  4. Υλικά και κατασκευές (Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές)
  5. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προσκλήσεις (Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος, Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στη Βιομηχανία, στη Διακυβέρνηση, στη Διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών)
  6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα (Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε δια τομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία)

 • Δικαιούχοι
  Δικαιούχοι είναι
  α) ερευνητικοί οργανισμοί, β) επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους
  γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι).
  Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν 2 συνεργαζόμενους φορείς από την ελληνική πλευρά δηλαδή 1 ερευνητικό φορέα και 1 επιχείρηση.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες
  Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία:
  • Δαπάνες προσωπικού
  • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
  • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνο για έργα Ε&Α)
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
  • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (μόνο για έργα Ε&Α)

  Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
  • Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
  • Δαπάνες για συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες

 • Ένταση ενισχύσεων
  Οι ενισχύσεις έργων έρευνας & ανάπτυξης για τους ερευνητικούς φορείς ανέρχονται στο 100% των δαπανών υπό προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 15% έως 100% ανάλογα με το είδος του ερευνητικού έργου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.

 • Υποβολή προτάσεων
  Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από 15/12/2016 και λήγει στις 15/2/2017 16:00 και γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

  Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει 25ετή εμπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης του έργου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

  Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
 • Κοσμάς Δελβενιώτης, 2310 531000, εσωτ. 157, e-mail: delveniotis@atlantisresearch.gr
 • Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
 • Πολύβιος Ραξής, τηλ. 2106563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
 • Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

 • Εταιρικά Νέα
  20-11-2017

  3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

  20-10-2017

  Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

  28-09-2017

  Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

  07-09-2017

  CIMULACT – Τα νέα μας!

  29-05-2017

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

  23-05-2017

  Lab4Dive Kick off Meeting

  19-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

  11-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

  04-05-2017

  Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

  27-04-2017

  Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

  27-04-2017

  Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

  11-03-2017

  Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

  01-02-2017

  Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

  06-12-2016

  TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

  15-11-2016

  GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

  9-11-2016

  Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

  30-09-2016

  Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

  09-11-2016

  Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

  08-09-2016

  CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

  25-04-2016

  Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

  22-03-2016

  Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

  26-04-2016

  Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

  26-04-2016

  Διεξαγωγή Business Angels Forum II

  07-03-2016

  Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

  15-12-2015

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

  19-11-2015

  SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

  Χρηματοδοτήσεις
  15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

  23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  10-01-2017

  Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

  23-12-2016

  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

  12-12-2016

  Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

  07-12-2016

  Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

  Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική