Επιμέλεια: ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
http://www.atlantisresearch.gr
  1. ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών.Προδημοσίευση.
  2. Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδυτικό νόμο 3908/11.
  3. Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκ. ευρώ.
  4. Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012 η υποβολή προτάσεων του 1ου κύκλου.
  5. Έως την 18/5/2012 η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
  6. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και Δράση 2
  7. Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών